(044) 33-44-556

Глосарій

Що таке «В’язкість динамічна»?


Міра опору течії рідини до її плину під впливом зовнішніх сил. Показник служить для оцінки опору течії оливи в умовах, які імітують реальні, наприклад за низьких або високих температур.