(044) 33-44-556

Глосарій

Що таке «Випарність за методом NOAСK»?


Показник характеризує схильність оливи до випаровування за високих температур. Він нормується в залежності від експлуатаційних властивостей оливи і визначається під час постановки оливи на виробництво.

SUNOCO – оригінальні оливи американського бренду