(044) 33-44-556

Глосарій

Що таке «Індекс задиру»?


Показник, що характеризує здатність мастильного матеріалу знижувати ймовірність утворення задирів на металі в результаті робочого тертя. Обчислюється за результатами даних, отриманих за випробувань на чотирикульковій машині тертя. Індекс задиру визначає, наскільки мастильний матеріал може зменшити кількість пошкоджень, які утворюються в результаті тісного робочого контакту металевих поверхонь. Чим вище показник, тим кращі властивості має олива.

SUNOCO – оригінальні оливи американського бренду