(044) 33-44-556

Глосарій

Що таке «Масова частка активних елементів (Ca, Zn, Mg, P)»?


Показник, що характеризує рівень легування олив протизношувальними, протизадирними, мийно-диспергувальними та іншими присадками.
Кальцій (Ca) зустрічається в оливах у виді мийних присадок – детергентів. Це найпоширеніші присадки, які є майже в усіх моторних оливах. Найбільш часто зустрічаються сульфонати кальцію. Ці сполуки мають функції нейтралізації кислот, що утворюються в оливі під час роботи двигуна.
Цинк (Zn) є складовою найбільш розповсюдженої присадки діалкилдитіофосфат цинку, яка має протизношувальні й антикорозійні функції, є вторинним антиокиснювачем.
Магній (Mg) присутній в оливах як складова мийно-диспергувальних присадок, наприклад, це сульфонати магнію або саліцилати магнію, також виконує роль антиокиснювача.
Фосфор (P) є складовою найбільш розповсюдженої протизношувальної присадки діалкилдитіофосфат цинку. Вміст фосфору у сучасних моторних оливах обмежують з-за шкідливого впливу їх продуктів згоряння на пристрої додаткового очищення відпрацьованих газів (каталізатор, фільтри часток).