(044) 33-44-556

Глосарій

Що таке «Масова частка води»?


Показник наявності у оливі домішок води, вимірюють у процентах. Вода може негативно впливати на корозійні властивості олив, утворення низькотемпературних шламових забруднень, утворення піни. Для олив граничним значенням наявності води є 0,05 %; 0,03..0,05 % визначають як сліди води; менше 0,03 % – її відсутність.