(044) 33-44-556

Глосарій

Що таке «Окиснювальна стабільність»?


Термін служби індустріальних олив залежить, головним чином, від їх стійкості до окиснення під впливом тепла у присутності повітря, води та деяких металів, що діють як каталізатори (наприклад, міді). Окиснення призводить до утворення осаду (шламів) та кислих продуктів. Стандартним методом оцінки антиокиснювальних властивостей є метод оцінки стабільності турбінних олив (Turbine Oil Stability Test – TOST), в якому олива нагрівається до температури 950 °С у присутності води, кисню та каталізаторів – заліза та міді. Результати тесту виражають у годинах, протягом яких кислотне число оливи досягає величини 2 mgKOH/g.