(044) 33-44-556

Глосарій

Що таке «pH»?


Показник концентрації іонів водню в рідині. Визначають величини рН спеціальним приладом pH-метром. Одиниця виміру pH за шкалою від 0 до 14. Чим ближче параметр pH до нуля, тим більш кисле середовище, чим ближче pH до 14, тим більш лужне.