(044) 33-44-556

Глосарій

Що таке «Індекс в’язкості»?


Відносна величина, що показує ступінь зміни в’язкості оливи в залежності від температури. Чим вище чисельне значення індексу в’язкості, тим менше в’язкість оливи залежить від температури. Олива з більш високим індексом в’язкості має кращу плинність за низьких температур та більш високу в’язкість за робочих температур.