(044) 33-44-556

Глосарій

Що таке «В’язкість»?


Показник, який характеризує плинність рідини та є мірою її внутрішнього тертя. Значною мірою в’язкість рідини залежить від її температури.